ترجیحی خرد کردن زمین های آبرفتی الماس بلبرینگ

لغتنامه تخصصی - پترونت

اباد شدن‌، گل‌ كردن‌ پيشرفت‌ كردن‌، زينت‌ كاري‌ كردن‌، شكفتن‌، برومند شدن تزئينات‌ نگارشي‌، جلوه‌، .... ابرفتي‌، رسوبي‌، ته‌ نشيني‌، مربوط‌ به‌ رسوب‌ و ته‌نشين‌: Alluvial.

مشاوره رایگان

لغتنامه تخصصی - پترونت

اباد شدن‌، گل‌ كردن‌ پيشرفت‌ كردن‌، زينت‌ كاري‌ كردن‌، شكفتن‌، برومند شدن تزئينات‌ نگارشي‌، جلوه‌، .... ابرفتي‌، رسوبي‌، ته‌ نشيني‌، مربوط‌ به‌ رسوب‌ و ته‌نشين‌: Alluvial.

مشاوره رایگان