همراه ارتعاشی صفحه نمایش scalpler

پزشکی بالینی - جالب

ژاپنی‌ها ساعت عجیبی را ابداع کرده‌اند که همراه با نشان‌دادن زمان، یک سنجش ... هوا در برابر بافت نرم مقابل خود ارتعاش ایجاد کرده و صدای خروپف را بوجود می‌آورد. ..... اسکالپل (scalpel) وسیله‌ای بسیار تیز و برنده است که جراحان برای ایجاد برش بر روی ... از یک ثانیه بر روی صفحه نمایشگر متصل به اسکالپل هوشمند iKnife نمایش داده می‌شود.

مشاوره رایگان

پزشکی بالینی - جالب

ژاپنی‌ها ساعت عجیبی را ابداع کرده‌اند که همراه با نشان‌دادن زمان، یک سنجش ... هوا در برابر بافت نرم مقابل خود ارتعاش ایجاد کرده و صدای خروپف را بوجود می‌آورد. ..... اسکالپل (scalpel) وسیله‌ای بسیار تیز و برنده است که جراحان برای ایجاد برش بر روی ... از یک ثانیه بر روی صفحه نمایشگر متصل به اسکالپل هوشمند iKnife نمایش داده می‌شود.

مشاوره رایگان

پزشکی بالینی - هوشمند

هنگامی که TruPosture تشخیص داد که فرد تمایل زیادی به لم دادن دارد، ارتعاشات را به ... دوربین تلفن‌های همراه هوشمند علاوه بر ثبت عکس سلفی، می‌توانند برای آزمایش ..... روی واکر هوشمند یک صفحه نمایش نصب شده است که نقاط امن برای سالمندان را به آنان ..... اسکالپل (scalpel) وسیله‌ای بسیار تیز و برنده است که جراحان برای ایجاد برش بر...

مشاوره رایگان

پزشکی بالینی - هوشمند

هنگامی که TruPosture تشخیص داد که فرد تمایل زیادی به لم دادن دارد، ارتعاشات را به ... دوربین تلفن‌های همراه هوشمند علاوه بر ثبت عکس سلفی، می‌توانند برای آزمایش ..... روی واکر هوشمند یک صفحه نمایش نصب شده است که نقاط امن برای سالمندان را به آنان ..... اسکالپل (scalpel) وسیله‌ای بسیار تیز و برنده است که جراحان برای ایجاد برش بر...

مشاوره رایگان